آزمایشگاه امنیت داده و شبکه

آزمایشگاه امنیت داده و شبکه در سال ۱۳۷۸ تاسیس شد و در زمینه‌های گوناگون حوزه امنیت داده و شبکه به پژوهش مشغول شد. در حال حاضر، در این آزمایشگاه ۸ دانشجوی دکتری و بیش از ۱۰ دانشجوی ارشد، زیر نظر اساتید ارجمند دکتر مرتضی امینی و دکتر رسول جلیلی به پژوهش مشغول هستند..

زمینه‌های تحقیقاتی اصلی در آزمایشگاه DNSL عبارتند از:

  • Network Security
  • Botnets, Honeypots, Malwares, Traffic Analysis, and Network Prediction
  • Formal Evaluation of Security of Computer Systems
  • Foundations of Information Security
  • Secure Data Outsourcing
  • Computational Trust
  • Access Control

ارتباط با ما

Room 501, fifth floor,
Department of Computer Engineering,
Sharif University of Technology,
Azadi Ave. , Tehran, Iran

Tel: +98 21 6616 6665, +98 21 6616 6667, +98 21 6616 6677
Fax: +98 21 6616 6677