اساتید آزمایشگاه

دکتر رسول جلیلی
دانشیار
دکتر مرتضی امینی
دانشیار

پژوهشگران پسادکتری (یک نفر)

امیر محمدزاده لاجوردی
2021 - تاکنون

دانشجویان دکتری (8 نفر)

جواد قره‌چمنی
2015 - تاکنون
مجید ذوالفقاری
2018 - تاکنون
امیرمهدی صادق‌زاده
2016 - تاکنون
محمود اقوامی‌پناه
2018 - تاکنون
مریم مسعودیان
2017 - تاکنون
رامتین باقری
2020 - تاکنون
مصیب حاجی‌مقصودی
2017 - تاکنون
رامین بهلولی
2021 - تاکنون

دانشجویان کارشناسی ارشد (17 نفر)

محمدرضا مقدس
2019 - تاکنون
محمدامین باژند
2019 - تاکنون
احمد محمدی
2020 - تاکنون
احمدرضا عاملی
2020 - تاکنون
بهزاد دارا
2021 - تاکنون
مهدی یوسفی
2019 - تاکنون
نوشین ذاکرزاده
2020 - تاکنون
الهه فرشادفر
2020 - تاکنون
امیرمحمد آقاپور
2021 - تاکنون
امیرمحمد سبحانیان
2019 - تاکنون
محمدرضا عرب‌زاده
2020 - تاکنون
زهره رضایی
2020 - تاکنون
محمدحسین جانقلی
2021 - تاکنون
امیر نیک‌پور
2019 - تاکنون
مجتبی موذن
2020 - تاکنون
عباس فلاحی
2020 - تاکنون
امیرعباس نسائی
2021 - تاکنون

اعضاء سابق

پژوهشگران پسادکتری (یک نفر)

علیرضا نوروزی
(2015 - 2017)
/

دانشجویان دکتری (9 نفر)

سمیه دولت‌نژاد
(2015 - 2021)
/
مرتضی نوفرستی
(2013 - 2019)
/
امیر محمدزاده لاجوردی
(2014 - 2019)
/
احمد بورقانی
(2012 - 2018)
/
بهنام مومنی
(2012 - 2018)
/
صادق دری نوگورانی
/
محمد صادق دوستی
/
محمدعلی هادوی
/
هاشم حبیبی
/

دانشجویان کارشناسی ارشد (82 نفر)

ایمان همایونی
(2017 - 2020)
/
مهران ترکی
(2017 - 2019)
/
محمدرضا کریمی
(2017 - 2019)
/
هدا پارسافر
(2017 - 2019)
/
علی حبیبی
(2017 - 2019)
/
حسین بیگی
(2017 - 2019)
/
بهراد تجلی
(2017 - 2019)
/
محمدحسین شرفی
(2016 - 2019)
/
ضیاء نظری
(2016 - 2018)
/
نیلوفر محزون
(2016 - 2018)
/
فائقه غفرانی
(2016 - 2018)
/
حیدر جوادی
(2016 - 2018)
/
سعید شیروی
(2016 - 2018)
/
رامین بهلولی
(2016 - 2018)
/
مجید ذوالفقاری
(2016 - 2018)
/
زهرا حسام‌نیر
(2016 - 2018)
/
امیررضا علیزاده نیکو
(2016 - 2018)
/
زینب صالحی
(2015 - 2017)
/
زهرا علی‌مددی
(2015 - 2017)
/
رامتین باقری
(2015 - 2017)
/
بابک غدیری
(2015 - 2017)
/
علیرضا ابراهیمی
(2015 - 2017)
/
سعید ناصری بروجنی
(2015 - 2017)
/
ابوالفضل زرگر
(2014 - 2016)
/
حسین امینی
(2014 - 2016)
/
حسن کرامت‌پور
(2014 - 2016)
/
مجید صالحی
(2014 - 2016)
/
مریم سادات مسعودیان
(2014 - 2016)
/
محمدحسین فرزام
/
سعید شهراب
/
زینب ساسان
/
مرضیه اسلام‌پناه
/
احسان خسروی
/
محمود جعفری‌نژاد
/
شهروز پوریوسف
/
امیر نوری
/
فرزام فانی طبسی
/
سینا نجفی
/
نعیمه سلطانی
/
زهرا فضلی
/
فرشته هاشمی
/
نرگس فاضلی‌دوست
/
سید حسام‌الدین شاهرخی
/
محمدجواد خوش‌تراش
/
سپیده نقدی
/
فرهاد آرام‌بام
/
داوود سالاری‌پناه
/
احمد سپاهی
/
مجید سلطانی
/
محمدرضا رازیان
/
الهه سادات نجم‌آبادی
/
فرزاد اوسان‌لو
/
سید مرتضی موسوی
/
سمیه دولت‌نژاد
/
ابوالفضل نجفی
/
سید علی علوی
/
فرشته رمزی
/
اسماعیل محمدیان
/
الهه سلطان‌آقایی
/
علی احمدیان رامکی
/
وحید خدابخشی
/
سید علی میرحیدری
/
شهریار باکی
/
امیرعلی اکبری
/
هادی حلواچی
/
محمدعلی کارگر
/
لیلا کریمی
/
روح‌الله محفوظی
/
علیرضا طرقی حقیقت
/
امیرحسین علی‌اکبریان
/
مجید علیزاده
/
مجید آراسته
/
پیام دودانگه
/
مجید عشاقی
/
سید حامد قوام‌نیا
/
سیمین قاسمی
/
سید احمد جوادی
/
صادق مومنی
/
فرزاد مومنی بروجنی
/
مینا نیک‌نفس
/
عباس طاهری
/
بنیامین تختایی
/